Ekonomiplan | GDPR

GDPR - Hur vi hanterar dina personuppgifter


GDPR står för General Data Protection Regulation vilket är en lag inom EU som trädde i kraft 25 maj 2018. Den reglerar hur personuppgifter behandlas och hanteras. Ekonomiplan följer givetvis denna lag och vi samlar aldrig in information på vår hemsida i form av cookies.  I de fall du mailar oss personuppgifter sparar vi eventuell aktuell information, men raderar sedan informationen. I de fall det handlar om spontanansökningar med mera stämmer vi även av ifall vi har rätt att spara dina uppgifter under ett års tid. (för eventuella rekryteringsbehov efter din ansökan kommit in). Du har självklart alltid rätt att bli borttagen ur våra register. Med de företag/personer som vi har en affärsmässig relation har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal där hantering av personuppgifter tydligt anges.

Vi lämnar aldrig ut information till tredje part ifall detta inte avtalats i uppdragsavtal.

Du äger alltid rätten att raderas ur vårt register alternativt ändra de personuppgifter vi har gällande dig. Detta gäller dock enbart inom ramen för aktuella lagar och regler, samt för de uppgifter som krävs för att kunna upprätthålla vår kundrelation. Du äger dessutom alltid rätten att erhålla de lagrade uppgifterna. De personuppgifter som lagras av oss är alltid skyddade i säkra system med väl avvägda behörighetsregler. Våra arbetsplatser är skyddade med lösenord och kryptering för att i så stor utsträckning som möjligt omöjliggöra ett eventuellt intrång i våra databaser. I de fall vi skickar personuppgifter via e-post sker detta alltid i krypterad form för att minimera risk.