Ekonomiplan | Om oss

Vi är din givna samarbetspartner för säkra och trygga lösningar inom redovisning och ekonomi


Ekonomiplan grundades redan år 1981 av oss, Per-Erik Jonsson och Ywonne Haag-Jonsson. Det var från början ett familjeföretag men har med tiden utvecklats till en liten koncern där det även ingår ett fastighetsbolag. Företaget har idag 11 anställda där tre av oss är auktoriserade redovisningskonsulter genom SRF. Vi har i dagsläget tre redovisningsbyråer som finns i Stockholm, Norrköping och Valdemarsvik 

”Ekonomiplan hjälper er med bolagsbildningar, löpande bokföring, löner, bokslut, deklarationer och skatterådgivning.”

Vårt fokus ligger på nöjda kunder, vilket tillgodoses genom vår breda kompetens och uppdaterade kunskaper. För oss är det viktigt att jobba tillsammans med kunden för att uppnå så hög lönsamhet som möjligt vilket innebär att vi arbetar mycket med det digitala lösningar. Vi använder oss av välkända program och tjänster som Fortnox, Visma, Briljant, Edison och Wolters Kluwer. För att alltid hålla oss à jour om lagar, regler och nyheter genomgår vi årligen vissa utbildningar. Ekonomiplan arbetar enligt REX, den nya redovisningsstandarden, vilket ger oss möjlighet att lämna bokslutsrapport.