Telefon kontor/växel: 011-300 43 00

Länk till skatteverkets blanketter: 
Skatteverket