Telefon kontor/växel: 011-300 43 00

Ekonomiplan startades av Per-Erik Jonsson och Ywonne Haag-Jonsson redan 1981.
Det har sedan utvecklats från ett familjeföretag till en liten koncern med ett eget fastighets-bolag och
redovisningsbyråer på 3 orter (Norrköping, Stockholm och Valdemarsvik) med totalt 11 anställda.
3 st av oss är Auktoriserade Redovisningskonsulter genom SRF.

Ekonomiplans auktoriserade redovisningskonsulter är anslutna till SRF konsulternas förbund, vilket innebär en trygghet för kunderna. I och med medlemskapet innehar vi nödvändiga försäkringar, så att våra kunder inte drabbas vid ev fel.
Som Auktoriserad Redovisningskonsult måste man även genomgå vissa utbildningar årligen, för att hålla sig a jour med alla nyheter, regler och lagar som ändras.
Vi förbinder oss även att arbeta enligt REX den nya redovisningsstandarden. Detta ger oss möjlighet att lämna Bokslutsrapport, ett dokument som styrker kvalitén på bolagets redovisning, den ersätter dock inte revisorns revisionsberättelse.

Per Erik Jonsson
Ywonne Haag